Login Login
Advanced Search search
Online payments

Със създаването на е-магазин, фирмата „Genesis Systems“ си поставя за постигане следните стратегически цели:

  • Намаляване на стартовите разходи, както и на общите разходи (преки и непреки) по време на функциониране на магазина;
  • Запознаване на клиентите с основната дейност и цели на фирмата и формиране на добър начален имидж;
  • Привличане на клиенти, вследствие достигане на рекламата на фирмата до тях;
  • Увеличаване на кръга от потенциални клиенти чрез предоставянето на глобален достъп до е-магазина от всяка точка на света;
  • Непрекъснато функциониране на е-магазина и обработване на поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (24/7/365);
  • Лесно и бързо създаване, модифициране и обновяване на продуктовия каталог – цени, наличности и други характеристики;
  • Намиране, привличане и задържане на клиентите чрез формиране на гъвката маркетингова стратегия за онлайн промотиране, благодарение на възможностите, които глобалната мрежа предоставя;
  • Предоставяне на възможност за измерване на потребителската заинтересованост чрез организиране на пазарни проучвания и използването на специални програмни инструменти.